TH EN
A A A

ฮ่องกงคุมเข้มผักจีนนำเข้า

12 ตุลาคม 2552   
                โฆษกสำนักงานอาหารและสุขภาพของฮ่องกง กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผักนำเข้าจากจีน เนื่องจาก ในปี 2549 ฮ่องกงพบปัญหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผักนำเข้าจากจีน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของผักในขั้นตอนที่ ด่านนำเข้า ในตลาดขายส่ง และ ในตลาดขายปลีก เพื่อให้มั่นใจว่าผักนำเข้าทั้งหมดมีความปลอดภัย ทั้งนี้ จากข้อมูล ไม่พบปัญหาแต่อย่างไร โดยพบสารตกค้างเกินมาตรฐานเพียง 0.1% ของตัวอย่างที่ตรวจ เท่านั้น
  
                ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2552 ศูนย์ความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (CFS) ได้เข้มงวดการตรวจสอบผักนำเข้า   โดยตรวจสอบสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกว่า 32,900 ตัวอย่าง นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากสารฆ่าแมลงตกค้าง
 
                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของจีนยืนยันว่า ได้เริ่มใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในการส่งออกผักไปฮ่องกง และหากพบฟาร์มผัก หรือ โรงงานผลิตภัณฑ์ผัก ที่ขึ้นทะเบียนไว้ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎระเบียบดังกล่าว จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย
 
 
ที่มา : Fresh Plaza

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?