TH EN
A A A

USDA เปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะแผนการบังคับใช้กฎหมาย Lacey Act

7 ตุลาคม 2552    4839 ครั้ง
               USDA เปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะต่อแผนการบังคับใช้กฎหมาย Lacey Act เพื่อป้องกันการนำเข้าพืช และผลิตภัณฑ์ซึ่งมีที่มาอย่างผิดกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้

               Lacey Act ได้กำหนดมาตรการบังคับให้ผู้นำเข้าแนบเอกสารและใบแสดงสินค้า พร้อมระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณ และประเทศที่เป็นแหล่งปลูกของพืชที่จะนำเข้า หากไม่ทราบว่าพืชที่จะนำเข้านั้น มาจากประเทศใด จะต้องระบุชื่อทุกประเทศที่ปลูกพืชชนิดนั้น
 
               Lacey Act ได้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551  โดยแบ่งชนิดของสินค้าออกเป็นระยะๆ (Phase) โดย

 
               Phase1 วันที่ 15 ธันวาคม 2551 – มีนาคม 2552 เป็นช่วงให้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
 
               Phase 2 วันที่ 1 เมษายน 2552 เริ่มบังคับใช้ในสินค้าภายใต้รายพิกัดสินค้า HTS Chapter 44 เช่น ไม้ฟืน หรือสินค้าที่ทำจากไม้ที่ผ่านการแปรรูปน้อยมาก และสินค้าภายใต้รายพิกัดสินค้า HTS Chapter 6 เช่น ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และ ไม้ตัดดอก ฯลฯ 

               Phase 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เริ่มบังคับใช้ในสินค้าภายใต้รายพิกัดสินค้า HTS Chapter 44 ที่มีการแปรรูปมากขึ้น เช่น กรอบไม้ และเยื่อไม้ที่นำไปทำกระดาษ 
              
               Phase 4 วันที่ 1 เมษายน 2553 เริ่มบังคับใช้ในสินค้าภายใต้รายพิกัดสินค้า HTS Chapter 44, 92, 93, 94, 95 และ 97 เช่น กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ ไม้เท้า ฯลฯ ทั้งนี้ USDA อาจเปลี่ยนกำหนดการ และรายการสินค้าได้

                ขณะนี้ ทาง USDA อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าว จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยมีหลายประเทศ ได้ส่งข้อคิดเห็น แสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบดังกล่าวเพราะเป็นการยุ่งยาก และเพิ่มขั้นตอนเกินความจำเป็น

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?