TH EN
A A A

เกาหลีเตรียมออกมาตรการป้องกันเด็กจากภัยอาหาร

5 ตุลาคม 2552   
                เกาหลีร่างข้อกำหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็ก โดยกำหนดเกี่ยวกับลักษณะรูปภาพ หรือข้อความบนอาหารที่เด็กชอบ ดังนี้ 

                1. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของไพ่ ล็อตเตอรี่ เครดิตการ์ด การ์ดของขวัญ และอื่นๆ หรือมีรูปภาพ ข้อความที่ชี้ให้เสี่ยงโรค

                2.  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของแก้วเหล้า มีด ปืน หรืออาวุธอื่นๆ อุปกรณ์แพทย์ หรือมีรูปภาพ ข้อความที่เป็นการทำลายสุขอนามัยเด็ก

                3.  ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ หรือมีรูปภาพ ข้อความ ที่บรรยายทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
 
 
 
 
มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?