TH EN
A A A

พายุกิสนาสร้างความเสียหายให้เกษตรฟิลิปปินส์กว่า $76 ล้าน

5 ตุลาคม 2552   

                รายงานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ระบุว่า ภาคเกษตรกรรมฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายถึง 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากผลกระทบของพายุกิสนา ที่ส่งผลให้ฟาร์มสำคัญทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ประสบปัญหาน้ำท่วม กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า การเพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยคาดการณ์ว่าอาจเสียหายมากถึง 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยมีพื้นที่กว่า 168,065 เฮกตาร์จมอยู่ในกระแสน้ำ ทำให้ข้าวเปลือกกว่า 243,898 ตัน ได้รับความเสียหาย นับเป็น 3.76% ของข้าวเปลือกที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในไตรมาสที่ 4

                นอกจากนี้ ผลกระทบจากพายุยังสร้างความเสียหายภาคประมง 6,000 เฮคตาร์ และคร่าชีวิตปศุสัตว์หลายพันตัวรวมทั้งธุรกิจอื่นๆทางการเกษตรและสาธารณูปโภคด้านการเกษตร

 

Chinaview และ Infoquest

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?