TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรผนึกจีนหนุนเส้นทาง R9

5 ตุลาคม 2552   
 
               นาย ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการเข้าพบ นาย กัว ฉวน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมสัตว์และพืชของประเทศจีน (CIQ.GD) ว่า ได้หารือถึงความร่วมมือการขยายตลาดสินค้าเกษตรและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่าง 2 ประเทศให้มากขึ้น
 
                ปัจจุบันจีนได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยได้ จำนวน 23 ชนิด เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด กล้วยไข่และมะม่วง ทั้งนี้ ผลไม้ไทยส่วนใหญ่จะส่งถึงจีน ที่ตลาดเจียงหนาน มณฑลกวางโจว อย่างไรก็ดี ไทยยังมีปัญหาทางด้านขนส่งเพราะมีความนิยมในการใช้เรือซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-8 วัน โดยผลไม้ไทยมีอายุไม่เกิน 15 วัน ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงสนับสนุนให้ใช้เส้นทาง R9 จาก มุกดาหาร ลาว เวียดนาม จีน ในเมืองหนานหนิง และกระจายสินค้าเกษตรไปทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่งภายใน 5 วันเท่านั้น
 
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคของจีนจะอำนวยความสะดวก การตรวจสอบสินค้า ซึ่งการขนส่งทางบกจะเป็นเครื่องมือในการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตรไปสู่จีนได้เพิ่มมากขึ้น นาย กัว ฉวน กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้ไปจีนมูลค่าปีละ 4,000 -5,000 ล้านบาท

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?