TH EN
A A A

ออสเตรเลียนำเข้าผักกระทบสินค้าในประเทศ

5 ตุลาคม 2552   
                 ปัจจุบัน ช่องว่างระหว่างยอดการนำเข้าผักจากจีนสู่ออสเตรเลียกับยอดการจำหน่ายผักในประเทศของออสเตรเลียนั้นถือว่าค่อนข้างมาก โดยขณะนี้ ตลาดการค้าผักของออสเตรเลียได้ขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากในช่วงปี 2547 -2549 ที่มีการขาดทุนถึง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ปีนี้ ผักนำเข้าจากจีนมียอดจำหน่ายเกินกว่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2547- 2549 ที่ 46  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
                  ทั้งนี้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปจีนมีมูลค่า 40.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2547- 2549 ที่มีมูลค่า18.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเวลาเดียวกัน ผักแช่แข็งนำเข้าจีน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2547 -2549 ซึ่งมีมูลค่า 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
                 โดยรวมแล้ว ยอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันฝรั่งปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีที่ผ่านมา เป็น 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในปีนี้มีส่วนแบ่งทางตลาดร่วมกับ นิวซีแลนด์และแคนาดาด้วย
 
 
 
 
Fresh Plaza

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?