TH EN
A A A

นิคารากัวเล็งส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังรัสเซีย

1 ตุลาคม 2552    4820 ครั้ง
                 Ariel Bucardo นายกกระทรวงเกษตรและป่าไม้ เผยว่า นิคารากัวเตรียมส่งออกเนื้อสัตว์ 12,000 ตันต่อปีไปยังรัสเซีย ซึ่งการตกลงครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านคุณภาพอาหารของรัสเซียพอใจกับผลการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงและโรงชำแหละที่อยู่ในตอนเหนือของนิคารากัวเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
                ทั้งนี้ รัสเซียเซ็นสัญญาอนุญาตให้ผู้ประกอบการนิคารากัวส่งออกเนื้อวัวและเนื้อสุกรไปยังรัสเซียได้ โดยราคาเนื้อสัตว์ที่จัดส่งไปยังรัสเซียจะอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน
 
 
 
 
 
Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?