TH EN
A A A

เวียดนามเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำใหม่

24 กันยายน 2552    4860 ครั้ง

               บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของเวียดนามเปิดโรงงานผลิตอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จังหวัดDong Thap บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำโขง โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งที่ 6 ของเวียดนาม สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและภาคปศุสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งมีเทคโนโลยีล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะผลิตอาหารสัตว์น้ำให้กับภาคอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในประเทศ ทั้งนี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำใหม่นี้มีกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อเดือน

ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?