TH EN
A A A

บังกลาเทศพบไข้หวัดนกระบาด

24 กันยายน 2552    4807 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์บังกลาเทศรายงาน การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยการระบาดครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2552 ที่เขต Katroli เมือง Chittagong ส่งผลให้มีสัตว์ปีกกว่า 4,000 ตัว ติดเชื้อ และตาย 53 ตัว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สัตว์ปีกที่ติดเชื้อทั้งหมดได้ถูกทำลายแล้ว

ที่มา : The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?