TH EN
A A A

จีนขึ้นเป็นผู้นำการผลิตเนื้อสัตว์ของโลก

14 กันยายน 2552    4834 ครั้ง
                จีนขึ้นเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเนื้อสัตว์ของโลก โดยผลผลิตของปีที่แล้วทั้งหมด 29% ของปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลก Deng Fujiang รองประธานสมาพันธ์เนื้อสัตว์จีนเผยว่า ปัจจุบันการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนเพิ่มขึ้น 72.69 ล้านตันหรือคิดเป็น 6%จากปริมารการผลิตของปีที่ผ่านมา โดยเป็นเนื้อสุกร 63.5% ซึ่งจีนเป็นผู้ผลิตเนื้อสุกรถึงครึ่งหนึ่งในตลาดเนื้อสุกรทั่วโลก
 
                ทั้งนี้ จีนบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก โดยนำเข้าเนื้อสัตว์ 1.84 ล้านตันต่อปี และส่งออกเพียง 742,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ Patrick J. Moore ประธานสำนักเลขาธิการเนื้อสัตว์นานาชาติ กล่าวว่า ต้องการเพิ่มการบริโภคเนื้อสัตว์และการค้าระดับโลก แต่ขณะนี้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการระบาดของเชื้อ A(H1N1)
 
                จากการคาดการณ์ขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่า จากปีนี้ถึงปี 2561 การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ต่อปี หรือมากกว่า 320 ล้านตัน โดยเป็นเนื้อสุกรถึง 37.5%
 
 
 
 
The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?