TH EN
A A A

อียูร้องเรียน จีนไม่เป็นธรรม

3 กันยายน 2552    4834 ครั้ง
               สภาหอการค้าของสหภาพยุโรปประจำประเทศจีน รานงายว่า บริษัทของสหภาพยุโรปประสบปัญหาความยุ่งยากในการประกอบธุรกิจที่จีน  โดยบริษัทของสหภาพยุโรป  1,400 แห่ง ที่ประกอบธุรกิจในจีนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเลือกปฏิบัติของจีน กฎหมายของจีนที่ไม่เหมาะสม และการถูกกล่าวหาว่าละเมิดสัญญาทางการค้า WTO ของจีน
 
                JoergWuttke ประธานสมาคมหอการค้าของสหภาพยุโรป กล่าวว่า รัฐบาลจีนยังไม่เคยอนุญาตให้บริษัทต่างชาติมาครอบครองหรือซื้อกิจการของบริษัทใหญ่ภายในประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลจีนเองก็ไม่เคยออกมาอธิบายรายละเอียดของเรื่องนี้  และที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ปฏิเสธการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Huiyan และ Coca Cola โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมมาแล้ว
 
 
 
 
 
Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?