TH EN
A A A

ฮ่องกงสั่งห้ามจำหน่ายปลาน้ำจืดกว่า 30 ชนิด

1 ธันวาคม 2549   

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ความปลอดภัยทางอาหารของฮ่องกงได้ระบุผลการนำตัวอย่าง ปลากุ้ยฮัวและปลาน้ำจืด 15 ตัวมาตรวจ พบว่ามีสารมาราไค้ท (malachite) เจือปนอยู่ 0.0022 -2.3 มิลลิกรัม แม้จะเป็นปริมาณไม่มากนัก แต่เพื่อความรอบคอบ จึงได้มีการสั่งระงับการจำหน่ายสัตว์น้ำจืดกว่า 30 ชนิด อาทิเช่น ปลาดิบ ปลาไหลเผือก กบ กุ้ง ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของปลาน้ำจืดที่จำหน่ายในฮ่องกง โดยคนในวงการคาดว่าจะทำให้ ยอดขายปลาในฮ่องกงตกลง 40% - 50%

               ทั้งนี้ สารมาราไค้ทเป็นสารที่มักใช้ในการช่วยรักษาปลา ด้วยราคาไม่แพงและเห็นผลอย่างรวดเร็วทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งภายหลังกระทรวงเกษตรได้มีคำสั่งห้ามใช้ในอาหารเนื่องจากมีผลต่อร่างกายมนุษย์และอาจทำให้ เป็นมะเร็งตับได้

ผู้จัดการ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?