TH EN
A A A

อินโดนีเซียนำเข้าเนื้อฮาลาล

24 สิงหาคม 2552   
                รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศเมื่อต้นปี 2552 ที่กรุงจาการ์ตาว่า ประตูเปิดแล้วสำหรับเนื้อวัวบราซิลหลังจากได้มีการเจรจากันมาหลายเดือน
 
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย Mr.Arton Asriyantono ได้กล่าว ในการแถลงข่าวครั้งหนึ่งว่า เราจะขยายแหล่งจัดหาเนื้อให้ประเทศเรา ซึ่งปัจจุบันสามารถมาจากประเทศใดก็ได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือว่า เนื้อวัวนั้นจะต้องปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและปฏิบัติตามหลักฮาลาล เราจะนำเข้าเนื้อวัวบราซิลทันทีขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งออกของบราซิลพร้อมที่จะจัดส่งให้อินโดนีเซียเมื่อใด นอกจากนี้ ยังระบุว่า กำลังจะแนะนำระบบจัดเกรดเนื้อวัวในประเทศ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับเกรด และรัฐบาลจะปรับลดราคาเนื้อลง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ในตลาดโลกลดลง
 
                ขณะเดียวกัน  The Kedah Cooperation ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าของ มีแผนจะเข้าวงการธุรกิจเนื้อในออสเตรเลีย เช่นกัน โดยมีแผนจะส่งออกเนื้อวัวฮาลาลไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปตีอินโดนีเซีย และประธานของ Kedah กล่าวอ้างว่า ลูกค้ารายหนึ่งของอินโดนีเซีย ต้องการนำเข้าเนื้อวัวสด 200 ตัน/วัน จากออสเตรเลีย และ Kedah สามารถจะทำตลาดได้ง่ายๆถึง 600 ตัน/วัน
 

 
 
 
The Halal Journal

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?