TH EN
A A A

กวางตุ้งนำเข้าผลไม้ไทยมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน

18 สิงหาคม 2552   

                ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 รายการสินค้ากว่า 7,000 รายการระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะไม่มีการคิดภาษีนำเข้าตามกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

                มณฑลกวางตุ้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับที่ 6 ของกลุ่มอาเซียน โดยตั้งแต่ปี 2546-2551 มณฑลกวางตุ้งนำเข้าผลไม้จากกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 27% จาก 113,000 ตันในปี 2546 เพิ่มเป็น 373,000 ตันในปี 2551 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 มณฑลกวางตุ้งมีการนำเข้าผลไม้จากกลุ่มอาเซียนมากถึง 290,000 ตัน มูลค่า 250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36% และ 38% ตามลำดับ 
 

                ทั้งนี้ มณฑลกวางตุ้งนำเข้าผลไม้จากไทยมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 นำเข้าผลไม้จากไทยมากถึง 240,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนถึง 82.8% ของผลไม้ที่นำเข้าจากกลุ่มอาเซียน เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่นำเข้าจากฟิลิปปินส์จำนวน 36,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12% และนำเข้าจากเวียดนาม 8,000 ตัน เพิ่มขึ้น 27%

 

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครกวางโจว

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?