TH EN
A A A

FDA ถูกกระตุ้นให้สั่งห้ามการใช้เศษขยะที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงปศุสัตว์

18 สิงหาคม 2552   
                กลุ่มผู้บริโภคของ Food Animal Concern Trust (FACT) เรียกร้อง FDA ผ่านเว็บไซต์ของ FACT เพื่อให้ FDA ประกาศห้ามใช้เศษขยะที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีก (poultry litter) มาเลี้ยงปศุสัตว์
 
                เศษขยะที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกประกอบไปด้วย มูลสัตว์ ขน อาหารที่หก หรือวัตถุต่างๆที่ตกลงพื้นของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีพาหะที่ก่อโรคปนเปื้อนเช่น แบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะ โลหะหนักที่เป็นพิษ สารที่ก่อให้เกิดโรควัวบ้า หรืออาจจะมีส่วนผสมของสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเช่น เศษหนู หิน เศษเล็บ และเศษแก้ว การนำสิ่งเหล่านี้ไปเลี้ยงปศุสัตว์นั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงทั้งต่อสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์
 
                ทั้งนี้ FDA เคยพิจารณาถึงประเด็นนี้แล้วเมื่อปี 2547 หลังจากพบการระบาดของโรควัวบ้าครั้งแรกในสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกลับยังคงเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายและไม่ได้รับการตรวจติดตามเท่าที่ควร
 
 
 
 
 
World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?