TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรลุยคาร์บอนฟุตปริ้นของอุตสาหกรรมนม

17 สิงหาคม 2552   

                กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม (Dairy UK) และ บริษัทเอกชน Carbon Trust ประกาศร่วมมือวางแผนจัดทำคู่มือ Carbon footprint ที่จะใช้กับภาคอุตสาหกรรมนม เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมนมที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่นกัน

                Fergus McReynolds ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Dairy UK ระบุว่า โครงการนี้เน้นให้ธุรกิจราย เล็กจนถึงรายใหญ่ใช้คู่มือและการคำนวณ Carbon footprint แบบเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้และมีมาตรฐาน

                Euan Murray ผู้จัดการทั่วไปด้าน Carbon Footprint ของ Carbon Trust กล่าวว่า นมเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักร และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับ Dairy UK เพื่อจัดทำคู่มือนี้ขึ้น ทั้งนี้ การสร้างคู่มือ Carbon footprint ที่ถูกต้องและมีมาตรฐานนั้นเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการจัดการและการช่วยลดปริมาณคาร์บอนจากภาคเกษตรกรรม

                
ปัจจุบัน จากการวิจัยของ Dairy UK พบว่า ตั้งแต่ปี 2549 ผู้ประกอบการได้ลดการใช้น้ำถึง 20 % พลังงาน10% และมีการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) น้ำถึง 76%

 

 

The Cattle Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?