TH EN
A A A

เครื่องเซนเซอร์ตรวจผลไม้สุกและเนื้อสด

7 สิงหาคม 2552    5199 ครั้ง

                ทีมนักวิจัยของสถาบัน Fraunhofer เยอรมันพัฒนาเครื่องเซนเซอร์ก๊าซจากอาหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสุกของผลไม้ และความสดใหม่ของเนื้อสัตว์และปลา โดยวิเคราะห์จากปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากอาหาร และจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นสี 3 สีด้วยกัน ได้แก่
 

                ·  สีเขียว หมายถึงระดับความสุกและสดที่พอเหมาะต่อการรับประทานทันทีของอาหารนั้นๆ

                ·  สีเหลือง หมายถึง ยังไม่พร้อมรับประทาน

                ·  สีแดง หมายถึง ผลไม้นั้นดิบอยู่หรือเนื้อสัตว์และปลาเน่าเสียแล้ว

                
ซึ่งทีมนักวิจัยคาดว่า เครื่องมือชิ้นนี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการอาหารตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า

                
ทั้งนี้ เครื่องนี้มีทั้งแบบพกพาและแบบติดตั้ง ซึ่งทำงานโดยใช้ระบบความร้อนสูงที่อยู่ที่พื้นผิวของตัวเซนเซอร์ จากนั้นจะวิเคราะห์ปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาจากอาหาร

 

 

Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?