TH EN
A A A

เวียดนามเปิดตัวโครงการฟาร์มกุ้งไร้สารเคมี

5 สิงหาคม 2552    4858 ครั้ง
                ผู้ส่งออกเวียดนามเปิดตัวโครงการส่งเสริมการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้สารเคมีที่จังหวัด Ca Mau ทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ขณะนี้มีบริษัทแปรรูปและส่งออก 44 แห่ง เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทเหล่านั้นจะปฏิเสธการซื้อกุ้งจากผู้ค้าหรือผู้เลี้ยงที่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง และหากพบกรณีการใช้สารเคมีจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานรัฐบาลทันที
 
                สำนักข่าว Thanhnien News ระบุว่า ในสัปดาห์หน้าผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะแขวนป้าย “No to shrimp treated with chemical substances” (ไม่รับกุ้งที่ผ่านการใช้สารเคมี)
Truong Dinh Hoe นายกสมาคมผู้แปรรูปและส่งออกสินค้าประมงเวียดนาม (VASEP) เผยว่า ผู้นำเข้าในต่างประเทศได้ตำหนิในเรื่องการพบสารเคมีต้องห้ามในกุ้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเวียดนาม โดยเฉพาะในเรื่องการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไทย
 
                โครงการครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกุ้งเวียดนามทั้งตลาดในประเทศและส่งออก ซึ่ง VASEP จะเชื้อเชิญให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเลเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยและขยายโครงการไปยัง 3 จังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขง เช่นกัน

 
 
 
 
The fish site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?