TH EN
A A A

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสหราชอาณาจักรเตรียมจับมือกัน

31 กรกฎาคม 2552   

          สำนักงานมาตรฐานอาหารสหราชอาณาจักร (FSA) ประกาศ แผนงานรวมตัวกันระหว่าง FSA และ หน่วยงานด้านสุขอนามัยเนื้อ (MHS) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ 2 หน่วยงานนี้ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาสักระยะหนึ่งแล้ว และผลการดำเนินงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ FSA และ MHSเห็นว่าการรวมตัวกันจะสามารถปรับปรุงการจัดการและการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานได้ โดยในอนาคตจะมีการจัดสรรการดำเนินงานของ FSA ใหม่
          ทั้งนี้ หากแผนงานนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นได้ในเดือนเมษายน 2553 และขั้นตอนต่างๆน่าจะแล้วเสร็จในอีก 1 ปีข้างหน้านับตั้งแต่วันเริ่มแผนงาน

ที่มา : Food Standards Agency
30 กรกฎาคม 2552

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?