TH EN
A A A

สงสัยไข้หวัดนกในเกาหลีใต้

28 พฤศจิกายน 2549   

               เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เกาหลีใต้ เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ว่า มีกรณีสงสัย 1 กรณีว่า อาจเป็นไข้หวัดนกในสัตว์ปีก จังหวัด Jeola ทางตะวันตกตอนใต้ของเกาหลีใต้ แต่ยังไม่มีการพบผู้ป่วยใดๆ ทั้งนี้จะต้องใช้เวลาในการยืนยัน

AP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?