TH EN
A A A

เวียดนามจับมือยูเครน รุกตลาดอาหารทะเล

22 กรกฎาคม 2552   
            กรมประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและประมงแห่งชาติ (Nafiqad) ของเวียดนาม ร่วมมือกับยูเครนในการตรวจตราการนำเข้าและส่งออกอาหารทะเล โดยเวียดนามขอให้ทางยูเครนมาประเมินโรงงานผลิตอาหารทะเลเวียดนาม โดยผู้ส่งออกที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานยูเครน จึงจะสามารถดำเนินการส่งออกสินค้าได้
 
            เวียดนามยังขอให้ยูเครนกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารทะเลนำเข้าและส่งออก เพื่อเวียดนามจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
            ทั้งนี้ เวียดนามได้มีการตกลงร่วมมือกับประเทศอื่นๆแล้ว เช่น แคนาดา เกาหลีใต้ จีน รัสเซีย กัมพูชา และไทย โดยมีผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามไปยังแคนาดา 238 ราย สหภาพยุโรป 300 ราย เกาหลีใต้ 442 ราย จีน 444 ราย และรัสเซีย 30 ราย
 
            ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี 2552 อาหารทะเลส่งออกของเวียดนามสร้างรายได้ถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 26% ของการส่งออกทั้งหมดเป็นการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป นับเป็นมูลค่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
 
 
 
FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?