TH EN
A A A

จีนสั่งผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นมรายงานการนำเข้าตั้งแต่ ส.ค. 52 เป็นต้นไป

21 กรกฎาคม 2552   

            เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2552 กระทรวงพาณิชย์จีนได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2552 วิสาหกิจผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นมสด นมผง และหางนม ต้องรายงานการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อหอการค้าเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร และมอบหมายให้หอการค้าฯเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมสด นมผง และหางนม

            การประกาศระเบียบดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์ก็เพื่อเพิ่มการตรวจตราการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยตามปกติแล้ว กระทรวงพาณิชย์จีนจะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าของประเทศจีนทุกๆครึ่งเดือน ซึ่งหากพบวิสาหกิจนำเข้ารายใดที่กระทำการผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบในการนำเข้า กระทรวงฯมีสิทธิที่จะสั่งระงับสิทธิในการนำเข้าส่งออกสินค้าของวิสาหกิจดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี

            ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หลังจากเกิดเหตุการณ์พบผลิตภัณฑ์นมผงที่จำหน่ายในประเทศจีนปนเปื้อนเมลามีน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2552 การส่งออกผลิตภัณฑ์นมของจีนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2551 ถึง 63.7% ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 68.0%

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน กรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?