TH EN
A A A

EFSA เตรียมประเมิน Aflatoxin B1 ในธัญพืช

20 กรกฎาคม 2552   
            สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เปิดตัวโครงการเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ Aflatoxin B1 ในธัญพืช
 
            Aflatoxin B1 เป็นสารพิษจากเชื้อราที่เติบโตในธัญพืชบางชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว ซึ่งพบบ่อยในภูมิอากาศร้อนชื้น และเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหากอุณหภูมิสูงขึ้น Aflatoxin ก็จะมีอันตรายสูงขึ้น ดังนั้น EFSA เล็งเห็นว่าจุดนี้อาจเป็นอันตราย จึงเปิดตัวโครงการเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณ Aflatoxin B1 และรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพของ Aflatoxin B1 ที่อาจปนเปื้อนมาในธัญพืช
 
           
ทั้งนี้ โครงการนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงโอกาสเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของ Aflatoxin B1 และสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องการปนเปื้อนในอาหาร
 
 
 
 
ที่มา : Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?