TH EN
A A A

ราคาน้ำตาลทั่วโลกพุ่ง

17 กรกฎาคม 2552    4816 ครั้ง
            เนื่องจากขณะนี้ความต้องการน้ำตาลของอินเดียและประเทศอื่นๆเพิ่มสูงขึ้น บวกกับผลผลิตน้ำตาลของอินเดียที่เป็นผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่สุดของโลกลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทั่วโลกดีดตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียยังคงไม่สนับสนุนการใช้เงินของรัฐบาลในการนำเข้าน้ำตาล แม้ว่าราคาขายปลีกน้ำตาลในอินเดียจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 59% ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
 
             ปัจจุบัน ราคาน้ำตาลทรายขาว (White sugar) ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้ว โดยมีราคาอยู่ที่ 456 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว น้ำตาลทรายขาวมีราคาอยู่ที่ 379 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน
 
              อินเดียคาดการณ์ว่า ฤดูกาลนี้จะมีผลผลิตน้ำตาล 1.08-1.13 ร้อยล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าผลผลิตในช่วงระยะเวลาเดียวกันของฤดูกาลที่แล้ว
 
 
 
 
 
 
Food Business News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?