TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมแบนเนื้ออียู

28 พฤศจิกายน 2549   

               โฆษกกรรมาธิการสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า รัสเซียได้แจ้งเมื่อ 3 พฤศจิกายนถึงความตั้งใจที่จะห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์จากสหภาพยุโรปตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เมื่อ โรมาเนียและบัลกาเรียเข้าเป็นสมาชิกใหม่สหภาพยุโรป โดยระบุว่ามาตรฐานสุขอนามัยต่ำในสมาชิกใหม่สหภาพยุโรป ได้แก่ โรมาเนีย และบัลกาเรีย

               ปัจจุบัน สหภาพยุโรปส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อ นม และปลา ไปรัสเซียมูลค่าปีละ 2.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับ โรมาเนียและบัลกาเรียประสบปัญหาการระบาดของ swine fever และปัญหาสุขอนามัยในการจัดการเนื้อ การตัดสินของรัสเซียดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ 2 ฝ่ายตึงเครียดก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ 2 ฝ่าย รัสเซียได้ห้ามนำเข้าเนื้อและพืชบางชนิดจากโปแลนด์ตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้โปแลนด์ระบุว่าหากไม่ยกเลิกการแบนก็จะขัดขวางการทำความตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรป

               ในกรุงมอสโคว สำนักงานควบคุมสุขอนามัยและสัตว์แพทย์ยืนยันว่าได้เตือนสหภาพยุโรปแล้วว่า รัสเซียสามารถที่จะหยุดการออก license นำเข้าเนื้อหากไม่ได้รับการยืนยันรับรองคุณภาพและความปลอดภัยเนื้อจากโรมาเนียและบัลกาเรีย

               ขณะนี้กำลังมีการประชุมหารือกันทั้งเรื่องโปแลนด์ โรมาเนียและบัลกาเรียกับรัสเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปมองในแง่ดีว่าน่าจะสามารถตกลงกันได้ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ 2 ฝ่าย ขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในโปแลนด์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนี้และรายงานกลับมาภายในวันที่ 23 พฤศจิกายนเพื่อทวนสอบว่าโปแลนด์ยังคงดำเนินการตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือไม

AP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?