TH EN
A A A

เวียดนามควบคุมการนำเข้าเครื่องในสัตว์

17 กรกฎาคม 2552   
            กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามจับมือกับกระทรวงสาธารณสุข ตั้งมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับการนำเข้าเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์
 
             ปัจจุบัน เมืองใหญ่ๆในเวียดนามอย่าง HCM City, Hanoi และ Hai Phong มีการนำเข้าเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ในปริมาณมาก ซึ่งเกณฑ์การนำเข้านั้นไม่ได้มาจากมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ข้อกำหนดการนำเข้าไม่เหมือนกัน เช่น การกำหนดปริมาณของสารเคมีที่สามารถใช้ได้ในเนื้อและเครื่องในสัตว์นำเข้า
 
            มาตรฐานของการนำเข้าเนื้อและเครื่องในสัตว์ใหม่นี้ จะกำหนดถึงวิธีการผลิต ปริมาณสารเคมีที่สามารถใช้ได้ มาตรฐานทางสุขอนามัย และวิธีการตรวจสอบ
 
             ทั้งนี้ ร่างกฎหมายว่าด้วยบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานการนำเข้าจะถูกเสนอต่อรัฐบาลเวียดนามภายในสิ้นปีนี้
 
 
 
 
 
Bernama

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?