TH EN
A A A

มะกันอาจห้ามใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิด

16 กรกฎาคม 2552    4802 ครั้ง
          Obama Administration ของสหรัฐฯ เตรียมระงับใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ปัจจุบันใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้องการควบคุมกรณีการดื้อยาปฏิชีวนะของมนุษย์
 
            จากการประชุมล่าสุด คาดว่า สหรัฐฯจะหยุดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไก่ สุกร และวัว โดยเตรียมออกมาตรการห้ามไม่ให้เกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม หากไม่ได้อยู่ในความดูแลของสัตว์แพทย์ เพราะอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิต้านทานและดื้อยาได้
 
            ทั้งนี้ มาตรการนี้จะห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ 7 กลุ่ม ที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์ และจะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค และเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯหลายกลุ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า ยาเหล่านี้ถูกยืนยันจากสำนักงานอาหารและยา (FDA) แล้วว่าปลอดภัย
 
 
 
 
 
Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?