TH EN
A A A

แนวโน้มอียูไม่เพิ่มโควต้าทูนากระป๋อง

28 พฤศจิกายน 2549   

               อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการให้โควต้าชดเชยสินค้าทูน่ากระป๋องให้ไทยซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2550 ว่าได้มีการเจรจาเพื่อชดเชยโควต้าไปแล้ว 2 รอบ โดยฝ่ายไทยต้องการให้เพิ่มโควต้าจากปัจจุบัน แต่สหภาพยุโรปมีท่าทีจะไม่เพิ่มโควต้าให้ไทย เนื่องจากสถิติการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรปมีการขยายตัวทุกปี แต่การส่งออกของกลุ่มประเทศ ACP และ ANDEAN มีการส่งออกลดลง

               อย่างไรก็ตาม จะเสนอผลักดันให้สินค้าทูน่ากระป่องเข้าสู่บัญชีลดภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานานในการเจรจาทำให้ไม่ทันระยะเวลาสิ้นสุดการให้โควต้าในรอบนี้

โพสต์ทูเดย์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?