TH EN
A A A

มะกันและจีนยังไม่ยุติสงครามห้ามนำเข้าสินค้า

10 กรกฎาคม 2552    4823 ครั้ง
           จีนอาจจะยกเลิกการนำเข้าอุ้งเท้าไก่สด (Chicken Paws) จากสหรัฐฯ จากการที่สหรัฐฯยกเลิกนำเข้าเนื้อไก่จีน โดยสหรัฐฯยกเลิกการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จีนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพราะไม่มั่นใจทางด้านความปลอดภัยอาหารของจีน
 
            จากรายงาน ของสำนักข่าวสหรัฐฯ พบว่า การยกเลิกนำเข้าของสหรัฐฯทำให้จีนไม่พอใจและระงับการนำเข้าเนื้อไก่จาก สหรัฐฯ แม้ว่าทางการของจีนจะออกมาประกาศว่าจะไม่มีการห้ามการนำเข้าจากสหรัฐฯก็ตาม
 
            อย่างไรก็ดีจีนเป็นตลาดหลักนำเข้าอุ้งเท้าไก่สดของสหรัฐฯ ซึ่งในปี 2551 จีนนำเข้าอุ้งเท้าไก่สดไปยังสหรัฐฯถึง 421,000 ตัน มูลค่า 280 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากจีนยกเลิกนำเข้าอุ้งเท้าไก่สดของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมเนื้อไก่สหรัฐฯขาดรายได้ เนื่องจากชาวสหรัฐฯไม่นิยมบริโภคอุ้งเท้าไก่ ดังนั้นอุ้งเท้าไก่จะถูกนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำลาย 
 
            ทั้ง นี้ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา จีนเสนอฟ้องต่อองค์การการค้าโลกเรื่องการที่สหรัฐฯใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรม ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากจีน นอกจากนี้ ความขัดแย้งของจีนและสหรัฐฯ เกิดขึ้นกับสินค้าหลายชนิด เช่น จีนได้ยกเลิกการนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไข้หวัด H1N1 ซึ่งตัวแทนระดับสูงของการค้าสหรัฐฯจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อยุติปัญหาทางการค้าของทั้ง 2 ประเทศ
 
 
 
 
The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?