TH EN
A A A

ฮ่องกงผ่อนผันการควบคุมนำเข้าเนื้อวัวแคนาดา

3 กรกฎาคม 2552   
            ศูนย์ด้านความปลอดภัยอาหาร (CFS) ของฮ่องกง ประกาศผ่อนผันการควบคุมนำเข้าเนื้อวัวจากแคนาดา หลังจากที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กล่าวว่า แคนาดามีการควบคุมการระบาดของโรควัวบ้า (BSE) เป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่สองของการผ่อนผัน
 
            แคนาดา ได้รับการผ่อนผันครั้งแรกจากฮ่องกง โดยแคนาดาสามารถส่งออกซี่โครงเนื้อวัวและเนื้อวัวติดกระดูกที่ได้มาจากวัว ที่มีอายุน้อยกว่า 30 เดือน ซึ่งเนื้อวัวติดกระดูกแคนาดามากกว่า 200 ตันได้รับผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
 
            สำหรับการผ่อนผันครั้งที่สองนี้ แคนาดาสามารถส่งออกซี่โครงเนื้อวัว เนื้อวัวติดกระดูก และเนื้อวัวไร้กระดูกที่ได้มาจากวัวที่มีอายุ 30 เดือนหรือมากกว่า รวมทั้งหางและเครื่องในวัว ซึ่งสินค้าเนื้อวัวแต่ละชนิดที่นำเข้าสู่ฮ่องกงจะต้องได้รับการอนุญาตจาก CFS
 


 
Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?