TH EN
A A A

อังกฤษลดปัญหาการทิ้งอาหารจากฉลากวันหมดอายุ

29 มิถุนายน 2552   

               Hilary Benn เลขาธิการกรมสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทแห่งสหราชอาณาจักร (DEFRA) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้จำนวนนับพันตัน เนื่องจากผู้บริโภคสับสนในฉลากวันหมดอายุอาหารเช่น คำว่า “Use by” และ “Best before”

 

                นอกจากนี้ ยังมีการสับสนในลักษณะเดียวกันในการเก็บสต๊อคสินค้าได้แก่ การใช้คำว่า “Display until” และ “Sell by” ซึ่งคำเหล่านี้จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยอาหาร

 

                ดังนั้น DEFRA จึงร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานอาหาร (FSA) และ หน่วยงาน WRAP ในการหาวิธีสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจนบนฉลาก เพื่อลดปัญหาการทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้

 

World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?