TH EN
A A A

เนื้อวัวนิวซีแลนด์ครองตลาดเกาหลีใต้

29 มิถุนายน 2552   

              ในตลาดนำเข้าเนื้อวัวเกาหลีใต้พบว่า เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์กำลังมาแทนที่เนื้อวัวของสหรัฐฯ และในปีที่ผ่านมา เนื้อวัวนิวซีแลนด์ส่งไปยังเกาหลีใต้ถึง 38,000 ตัน มีมูลค่าถึง 181 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยปัจจุบันเนื้อวัวนิวซีแลนด์ครองตลาดนำเข้าเนื้อถึง 19%

 

                ทั้งนี้ เกาหลีใต้เป็นประเทศอันดับสองที่นำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมเนื้อวัวนิวซีแลนด์ได้ส่งเสริมจุดเด่นของเนื้อวัวด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค ประกอบกับการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมเนื้อวัวนิวซีแลนด์

 

Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?