TH EN
A A A

เวียดนามเรียกร้องให้ลดภาษีนำเข้าอาหารทะเลสด

26 มิถุนายน 2552   

              
สมาคมผู้แปรรูปและส่งออกสินค้าประมงเวียดนาม (VASEP) ต้องการให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าอาหารทะเลสด เนื่องจากขณะนี้ผู้แปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่นกำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่

                Nguyen Huu Dung รองประธาน VASEP กล่าวว่า ผู้แปรรูปอาหารทะเลในเวียดนามนำเข้าวัตถุดิบกว่า 70% โดยอัตราภาษีนำเข้าที่อยู่ระหว่าง 10-20% นั้น ทำให้เป็นภาระให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การนำเข้าที่มากกว่าปีที่แล้วเป็นผลมาจากผลผลิตอาหารทะเลภายในประเทศมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากปีที่แล้วทำให้เกษตรกรบางรายต้องยกเลิกหรือปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเวียดนามจำนวนมากถูกปล่อยร้าง เช่น จังหวัด Bac Lieu มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 10,000 เฮกตาร์ แต่ปีนี้ลดเหลือเพียง 2,000 เฮกตาร์

                การขาดวัตถุดิบยังส่งผลให้โรงงานแปรรูปบางแห่งไม่สามารถส่งออกสินค้าตามปริมาณที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลมาแปรรูปได้ โดยปัจจุบันบริษัทแปรรูปของเวียดนามหลายแห่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 15-20% ของกำลังการผลิตทั้งหมดเท่านั้น

                นอกจากนี้ การห้ามจับปลาในบางพื้นที่ทางทะเลตะวันออกของจีนเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ก็ส่งผลให้เวียดนามขาดแคลนวัตถุดิบเช่นกัน โดยขณะนี้มีอาหารทะเลเข้าท่าเรือเพียง 100 ตัน จากที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณนำเข้าประมาณ 150-180 ตัน

                ทั้งนี้ จากสาเหตุดังกล่าว ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังตกต่ำ อาจทำให้เวียดนามไม่สามารถส่งออกอาหารทะเลตามที่ตั้งเป้าไว้ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกอาหารทะเลมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีที่แล้ว 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

 ที่มา :
Thanhnien News


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?