TH EN
A A A

นิวซีแลนด์พบแมลงจำนวนมากในอาหารสัตว์นำเข้า

26 มิถุนายน 2552    4867 ครั้ง

              
นิวซีแลนด์กำหนดออกมาตรฐานความปลอดภัยทางชีววิทยาสำหรับการนำเข้าอาหารสัตว์ใหม่ เนื่องจากตรวจพบว่าอาหารสัตว์นำเข้าทางเรือจากประเทศแถบเอเชียมีแมลงปนเปื้อนจำนวนมาก

               มาตรฐานใหม่นี้ รวมถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดกับสินค้านำเข้า ทั้งอาหารสัตว์และเมล็ดธัญพืช เพื่อให้แน่ใจว่าแมลงต่างๆ เช่น แมลงวันและหนอน ได้ถูกทำลายแล้ว

               Stephen Butcher ผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีววิทยาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถเชื่อถือในระบบตรวจสอบได้ โดยจะทำการตรวจสอบไปยังประเทศส่งออกในเรื่องของกระบวนการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช

 

ที่มา : All About Feed


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?