TH EN
A A A

บริษัทอิสราเอลเริ่มส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังจีน

25 มิถุนายน 2552   

               บริษัทผลิตเนื้อสัตว์ปีกในอิสราเอลจะส่งออกน่องไก่ไปยังอุตสาหกรรมร้านอาหารของจีน โดยคาดว่าจะส่งเป็นปริมาณ 120 ตันต่อเดือน และยอดการส่งออกถึงสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 1,500 ตัน

               การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังจีนและฮ่องกงครั้งนี้ จะต้องผ่านผู้กระจายสินค้าของจีนก่อนการจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรม

               ทั้งนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของอิสราเอลไปจีนนั้น เริ่มเมื่อช่วงกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อปี 2551 ซึ่งบริษัทอิสราเอลได้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ได้รับมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) สำหรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว

 

ที่มา : The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?