TH EN
A A A

FDA ใส่ใจความปลอดภัยอาหาร

19 มิถุนายน 2552   

              
Dr. Margaret Hamburg ผู้นำคนใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) เตรียมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอาหารที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตขนาดนี้ โดยจะเน้นที่มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของผักและผลไม้สด เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ FDA ตรวจสอบผู้จัดส่งวัตถุดิบอาหารทุกราย

               ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะมุ่งเน้นด้านอาหารที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริกไทย ซึ่งพบการปนเปื้อนอยู่เป็นประจำ โดยจะสร้างกลยุทธ์ในการป้องกันการปนเปื้อนต่างๆตั้งแต่ฟาร์มผลิตไปถึงร้านสะดวกซื้อ

 

 ที่มา : The Associated Press


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?