TH EN
A A A

ยอดอาหารส่งออกของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น

17 มิถุนายน 2552   
               สหพันธ์อาหารและเครื่องดื่มของสหราชอาณาจักรตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งระบุว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมของสหราชอาณาจักรในปี 2551 เพิ่มขึ้น 20% โดยมีมูลค่า 9.23 พันล้านปอนด์ ซึ่งหากรวมยอดการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย จะทำให้มีมูลค่าสูงถึง 13.6 พันล้านปอนด์
 
                  ทั้งนี้ การส่งออกของสหราชอาณาจักรไปยังฮังการี โปแลนด์ ลัตเวีย เพิ่มขึ้น 74.3% (40.2 ล้านปอนด์) 53.6% (116.4 ล้านปอนด์) 51% (8.6 ล้านปอนด์) ตามลำดับ
 
 
 
 
 
Food Navigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?