TH EN
A A A

FAO ช่วยเหลือเยเมน สร้างศูนย์ข้อมูลการประมง

16 มิถุนายน 2552   
               กระทรวงประมงของเยเมนได้รับเงินช่วยเหลือ 177,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลการประมง
 
               โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบทางสถิติของกระทรวงประมง โดยศูนย์ข้อมูลการประมงจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำประมงแบบดั้งเดิมและแบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการจัดการทรัพยากรทางสัตว์น้ำ ซึ่งศูนย์ข้อมูลการประมงจะช่วยให้กระทรวงประมงของเยเมนสามารถระบุจำนวนสินค้าที่เหลือในคลังได้เช่นกัน
 
 
 
 
 
The Fish Site
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?