TH EN
A A A

อินเดียยื่น WTO สหรัฐฯ กีดกันนำเข้ากุ้ง

14 พฤศจิกายน 2549    4803 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 USFDA สหรัฐ ฯ ประกาศพบความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคมะเขือเทศในร้านอาหารกับการระบาดของเชื้อ Salmonella Typhimurium USFDA ร่วมกับมลรัฐต่างๆ และศูนย์ป้องกันและควบคุมเชื้อโรค (CDC) ร่วมกันสอบสวนปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ Salmonella Typhimurium ซึ่งส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวน 183 ราย ใน 21 มลรัฐ ทั้งนี้การระบาดมักอยู่ในมลรัฐมินนิโซตาร์ แมสซาซูเชส และคอนเนคติกัต โดยผู้ป่วยจะมีอาการ มีไข้ ท้องร่วง อาเจียน และอาจส่งผลร้ายแรงในเด็กและคนชราได้ ทั้งนี้ USFDA จะสืบย้อนถึงสาเหตุที่ทำให้มะเขือเทศเหล่านี้ติดเชื้อต่อไป

USFDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?