TH EN
A A A

ท่าเรือประมงศรีลังการับเงินทุน 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

12 มิถุนายน 2552    4822 ครั้ง

               องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เตรียมลงทุนมูลค่า 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกว่า 80 แห่ง ใน 15 เมืองประมงของศรีลังกา โดยมุ่งไปที่การปรับปรุงท่าเรือที่ชำรุดทางภาคเหนือและตะวันออกของประเทศ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรประมงและองค์กรท่าเรือประมงศรีลังกาจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

               ท่าเรือจะได้รับการปรับปรุงเพื่อจัดเตรียมให้มีโรงแรมและร้านค้าปลีกสินค้าประมงที่สดใหม่ โดยองค์การท่าเรือประมงศรีลังกาจะปรับแต่งท่าเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

               ทั้งนี้ ศรีลังกาเคยได้รับทุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำหรับสร้างท่าเรือ 100 แห่ง โดยได้เริ่มตั้งแต่ปี 2550

               อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า มีท่าเรือประมาณ 900 แห่งในศรีลังกาที่ต้องซ่อมแซม เนื่องจากไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ตามข้อบังคับใหม่จากกรมการอนุรักษ์ชายฝั่ง ชาวประมงจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องวิธีจับปลา การเก็บรักษาสินค้าด้วยความเย็น และวิธีกระจายสินค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อสินค้าประมงในตลาด

 

ที่มา : FIS


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?