TH EN
A A A

ออสเตรเลียหวังเพิ่มโควตาเนื้อแกะส่งออ

12 มิถุนายน 2552    4830 ครั้ง

               ผู้เพาะเลี้ยงแกะออสเตรเลียหวังว่า การประชุมด้านการค้าจะทำให้โควตาการส่งออกเนื้อแกะออสเตรเลียไปยังประเทศแถบยุโรปเพิ่มขึ้น

               ปัจจุบันออสเตรเลียมีโควตาส่งออกเนื้อแกะไปยังยุโรปประมาณ 18,500 ตัน ซึ่งน้อยกว่านิวซีแลนด์ที่สามารถส่งออกได้มากกว่า 200,000 ตัน

               Kate Joseph ประธานคณะกรรมการเนื้อแกะออสเตรเลียได้เจรจาด้านการค้าเนื้อแกะกับประเทศแถบยุโรป โดยผลการเจรจาคาดว่าจะออกมาเป็นด้านบวก ซึ่งจะส่งผลให้ออสเตรเลียสามารถส่งออกเนื้อแกะเพิ่มได้

 

ที่มา : Meat Poultry


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?