TH EN
A A A

รัฐบาลเนปาลเลิกคุมเข้มไข้หวัดนกในเมืองเม

11 มิถุนายน 2552   

              

รัฐบาลเนปาลยกเลิกการระงับเพาะเลี้ยงและขนส่งสัตว์ปีกในเมืองเมชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเนปาล เนื่องด้วยการประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ทีมผู้ตรวจซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนั้น ไม่พบผู้ที่มีอาการของโรคไข้หวัดนกในระยะรัศมี 10 กิโลเมตรของเมืองเมชิ

               ทั้งนี้ พบไข้หวัดนกครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ทำให้รัฐบาลเนปาลคุมเข้มการขนส่งสัตว์ปีก

                Hari Dahal โฆษกกระทรวงเกษตรเนปาล กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีลงมติว่าจะยกเลิกการระงับเพาะเลี้ยงและขนส่งสัตว์ปีกออกจากพื้นที่ควบคุม เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ควบคุม เมืองเมชิ เป็นระยะเวลากว่า 90 วัน

 

ที่มา : China View

              

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?