TH EN
A A A

ธุรกิจนมจีนเริ่มฟื้นตัว หลังบังคับใช้กฎหมายอาหารฉบับใหม่

9 มิถุนายน 2552   
ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของจีนกำลังฟื้นตัวหลังจากการผลิตและการตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นในระยะต้นปีนี้ โดยช่วงระยะเวลาจากเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาพบว่า จีนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ถึง 5,864,300 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 2.67% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเฉพาะเดือนเมษายนนี้ จีนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ถึง 1,543,600 ตัน 
 

               ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ธุรกิจด้านนี้เคยประสบวิกฤตินมปนเปื้อนสารเมลามีน ทำให้ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์นมจีนร่วงมาถึงจุดต่ำที่สุดในปี 2551 โดยผู้ประกอบการของจีนกว่า 15 จังหวัดและสถานที่ผลิตนมหลักของจีน 5 แห่งได้รับผลกระทบด้านการขาดทุนอย่างหนัก ทำให้ตลาดภายในประเทศของจีนตกอยู่ในภาวะตกต่ำ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ในขณะนั้นอุตสาหกรรมนมทั้งหมดของจีนตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่

               อย่างไรก็ตามหลังจากที่จีนแก้ปัญหานี้โดยการจัดตั้งกฎหมายและข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ที่สามารถรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารของจีนได้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมนมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

 

ที่มา : TheCattleSite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?