TH EN
A A A

ข่าวเตือนภัย | ACFS Early warning

4 มิถุนายน 2552   

                

รัฐบาลอินเดียอาจจะไม่ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลีเพื่อให้มีข้าวสาลีสต๊อคอยู่ในประเทศและต้องการคงราคาธัญพืชที่ 3 รูปีต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน จากกำหนดการเดิม กระทรวงการคลังอินเดียจะประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลีตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2552 แต่ขณะนี้รัฐบาลยังคงพิจารณาการตัดสินใจครั้งนี้

               กระทรวงเกษตรและอาหารอินเดียพบว่า รัฐบาลต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจที่จะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลี เนื่องจาก ตามมติการประชุมรัฐบาลต้องแจกจ่ายข้าวหรือข้าวสาลีให้ประชาชนที่ยากจน 25 กิโลกรัมต่อครอบครัว จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้าวสาลีที่มีอยู่ในสต๊อคในประเทศอีกครั้ง

 

ที่มา : The Hindu

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?