TH EN
A A A

ออสเตรเลียปฏิเสธไม่ได้ทานเกลือเกินกำหนด

26 พฤษภาคม 2552    4822 ครั้ง

          สำนักงานมาตรฐานร่วมออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (FSANZ) กล่าวว่า ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานเกลือเกินปริมาณสูงสุดที่กำหนด ตามที่สื่อในออสเตรียเลียเคยระบุว่า ชาวออสเตรียเลียช่วงวัยกลางคนอาจบริโภคเกลือมากถึง 40 กรัมต่อวัน ซึ่งมากกว่าปริมาณสูงสุดที่แนะนำถึง 8 เท่า

          องค์กรค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพและยาออสเตรเลียแนะนำให้ผู้บริโภค (ผู้ใหญ่) ไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 6 กรัมต่อวัน เนื่องจากการบริโภคเกลือจำนวนมากอาจทำให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูงและการอุดตันของเส้นเลือด

          ทั้งนี้ FSANZ ยอมรับว่า มีประชากรประมาณ 34% รับประทานเกลือมากเกินปริมาณที่แนะนำ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชากรกว่า 95% ที่รับประทานเกลือน้อยกว่า 8.5 กรัมต่อวัน

          ออสเตรเลียไม่ใช่ประเทศแรกที่เริ่มใส่ใจเรื่องการบริโภคเกลือ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสหราชอาณาจักรออกมาย้ำว่าจะขยายนโยบายการลดปริมาณการบริโภคเกลือที่เริ่มตั้งแต่ปี 2549 และจะสิ้นสุดในปี 2553 ไปอีก 2 ปี

AP Food Technology

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?