TH EN
A A A

เวียดนามพบหวัดนกอีก 1 แห่ง

26 พฤษภาคม 2552   

          เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) พบการระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไข้หวัดนกชนิดที่มีความรุนแรงมาก (HPAI) ในเวียดนาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการยืนยันว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

          ก่อนหน้านี้ไม่นาน เวียดนามได้รายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 จังหวัด คือ Quang Ngai, Thanh Hoa และ Dong Thap อย่างไรก็ดี ขณะนี้จังหวัด Vinh Long ซึ่งอยู่แถบบริเวณปากแม่น้ำ Mekong ก็ถูกไข้หวัดนกคุกคามเพิ่มอีกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          การระบาดใน 4 จังหวัดดังกล่าวนี้ ทำให้ต้องตรวจสอบนกทั้งหมด 12,342 ตัว โดยมีนกตาย 503 ตัว นกติดเชื้อ 589 ตัว และนกที่ถูกทำลาย 4,339 ตัว

The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?