TH EN
A A A

ซาอุดิอาระเบียไฟเขียวนำเข้าอาหารทะเลอินเดีย

25 พฤษภาคม 2552   

               เมื่อหลายปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียระงับการนำเข้าสินค้าประมงจากหลายประเทศ เนื่องจากพบการปนเปื้อนของเชื้ออหิวาตกโรค (Cholera bacteria) ล่าสุดซาอุดิอาระเบียยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากอินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชีย 

               อย่างไรก็ดี ซาอุดิอาระเบียได้ปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าปลาและอาหารทะเลใหม่ที่เข้มงวดด้านคุณภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลไปยังซาอุดิอาระเบียทุกครั้งจะต้องมีใบรับรองด้านสุขภาพ (Health certificate) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นำเข้าจะถูกสุ่มตรวจด้านการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเข้มงวดด้านโรคติดต่อ สารเคมี และความปลอดภัยต่อการบริโภค

               การอนุญาตนำเข้าครั้งนี้จะทำสินค้า เช่น ปลาแม็คเคอเรล ปลาซาร์ดีน กุ้ง และปลาหมึกของอินเดีย มีโอกาสมากขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นที่ต้องการของชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบีย

 

ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?