TH EN
A A A

เมืองเกนต์เบลเยี่ยมรณรงค์มังสวิรัติ

19 พฤษภาคม 2552   

             
  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป ทางการของเมืองเกนต์ (Gent) ประเทศเบลเยี่ยม จะเริ่มรณรงค์ให้เมนูตามร้านอาหารของหน่วยงานราชการทุกแห่งในเมืองเกนต์ ปรุงอาหารด้วยพืชผักนานาชนิดทุกเมนูและไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ใดๆ 1 วันในแต่ละสัปดาห์

               การประกาศรณรงค์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาโรคอ้วน ส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และส่วนหนึ่งให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดโลกร้อน เนื่องจากมีรายงานจากทางสหประชาชาติระบุว่า อุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลกเป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ตัวการโลกร้อนขึ้น ในสัดส่วนเกือบ 1 ใน 5 โดยให้ข้าราชการและนักการเมืองเริ่มก่อนและมีแผนจะขยายลงไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วเมือง โดยกำหนดวันกินผัก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 เป็นต้นไป

               นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเกนต์ยังเตรียมจัดพิมพ์แผ่นพับรายชื่อร้านอาหารมังสวิรัติ 90,000 แผ่น ไว้แจกจ่ายประชาชน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?