TH EN
A A A

ญี่ปุ่นไม่ชะลอนำเข้าเนื้อสุกรจากมะกัน

13 พฤษภาคม 2552   
            การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 ส่งผลให้หลายประเทศระงับหรือชะลอการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯชั่วคราว แต่ญี่ปุ่นยังคงเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ เนื่องจากเห็นว่าการบริโภคเนื้อสุกรนั้นปลอดภัย และขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 ติดต่อผ่านทางอาหาร
 
            Gregory Hanes ผู้อำนวยการสหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสหรัฐฯประจำญี่ปุ่น (USMEF) กล่าวชมรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีมาตรการให้ความรู้กับประชาชนด้านความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสุกร และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ จึงทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 ส่งผลเสียต่อเนื้อสุกรเพียงเล็กน้อย
 
            ทั้งนี้ สหรัฐฯเป็นผู้นำและมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการส่งออกเนื้อสุกรสู่ญี่ปุ่นสูงสุดในปี 2551 โดยญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯปริมาณ 996 ล้านปอนด์ มูลค่าประมาณ 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
 
 
 
Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?