TH EN
A A A

เกาหลีใต้ตีกลับเนื้อวัวมะกัน หวั่นปัญหาสุขภาพ

7 พฤษภาคม 2552   

             

แม้ว่าเกาหลีใต้ยกเลิกการระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ขณะนี้เกาหลีใต้ได้ปฏิเสธเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯกว่า 129 ตัน เนื่องจากพบว่าเนื้อวัวไม่มีใบรับรองที่ถูกต้อง หรือมีสภาพการขนส่งที่ไม่เหมาะสมและขาดสุขลักษณะที่ดี ซึ่งผู้นำเข้าเนื้อวัวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ จะต้องนำสินค้ากลับหรือทำลายโดยการฝังหรือเผา

               
ทั้งนี้ การที่รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯอีกครั้งนั้น สร้างความกังวลใจเรื่องปัญหาโรควัวบ้าเป็นอย่างมาก จึงมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้าน ส่งผลให้เกาหลีใต้และสหรัฐฯต้อง
ทบทวน
และกำหนดข้อตกลงด้านการนำเข้าเนื้อวัว โดยที่เกาหลีใต้กำหนดให้เนื้อวัวนำเข้าต้องมาจากวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือน เท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัวบ้าน้อย

 

ที่มา :
UPI

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?